Türkiye‘ de internet kullanımı ile ilgili en yakın zamanda ve gerçeğe yakın bilgilerden oluşturulan bir infografik.  Türkiye nüfusu 75 milyon iken internet kullanıcı sayısı 35 milyon civarında. İnternet kullanımında yaş ortalaması 28,5. 2011 yılındaki işletme sayısı 2.2 milyon iken web sitesi olan işletmelerin oranı %25.  Türkiye’ de sosyal medya kullanımı ise şu şekilde. Facebook kullanıcı sayısı 31 milyon, Google+ kullanıcısı 1 milyon, Twitter kullanıcısı 6 milyon ve Linkedin kullanıcısı 1 milyon civarında. İnfografik’ ten daha ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz.