PHP ile İki Tarih Arasındaki Gün Farkını Bulma

PHP ile iki tarih arasındaki gün farkını bulmanın en kolay yolu PHP nin date_diff fonksiyonunu kullanmak olacaktır.

PHP ile iki tarih arasındaki zaman farkını almak için aşağıdaki kod kümesini inceleyebilirsiniz. Burdan yola çıkarak kendi yazılımınızda kullanabilirsiniz.

$tarih1= new DateTime('2017-06-01');
$tarih2= new DateTime('2017-06-29');
$interval= $tarih1->diff($tarih2);
echo $interval->format('%a gün farkı var.');

 


Also published on Medium.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.